Vibrationsguiden: Din manual til vibratoren

af Jesper Rubech Rasmussen den 16/07/2013

i Artikler om sex og orgasme

Orgasme og vibratorer: Hvorfor er der forskel på hvor godt vibrationerne fungerer? Hvad adskiller dem fra hinanden?

Acceleration

Normalt når der tales om vibrationer og man vil måle dem, så er det accelerationen [m/s^2] (hastigheden hvormed hastigheden ændres) der måles. Det vil sige, hvor hurtigt accelerere såvel som decelerere massagerens hovede under bevægelse. Der er tale om en sammensat måling der giver et overblik over cirka hvor kraftig vibrationen vil opfattes. Ulempen ved en sammensat måling er at f.eks. en måling på 100 m/s^2 vil kunne opstå både ved 100 RPM og displacement på 2000 um såvel som 2000 RPM og displacement på 100 um, til trods for at de to målinger ikke vil opfattes ens af en bruger. Derfor er både amplitude og rotationshastighed også medtaget i testene.

Amplitude

Hvordan  vibrationerne opfattes vil afhænge meget af den amplitude (udslag) som massageapparatets hoved giver. Det er her på siden benævnt med det engelske ord displacement og måles i mikro meter [um].

Rotationshastighed

Endelig er selve rotationshastigheden af motoren [RPM] og derved hvor mange “slag” i minuttet at massagerens hoved rammer med, have stor betydning for din opfattelse af hvordan vibrationen påvirker.

Hastighed

En fjerde type måling som også har indflydelse på vibrationen er selve hastigheden af bevægelsen [m/s], den har vi valgt at se bort fra i den her test hvor vi kun koncentrerer os om de tre første som vi har vurderet har den største betydning for vibrationens beskaffenhed.

Når du skal tyde tal og grafer vil det derfor være især accelerationen du skal se på. Displacement er især taget med fordi at en stor forskel i displacement målingen vil gøre at man opfatter vibrationen meget forskelligt.

Hvilken type vibration der foretrækkes i forbindelse med at opnå orgasme, det vil selvfølgelig altid være individuelt bestemt. Vi har her på siden forsøgt at beskrive forskellene på de forskellige Magic Wands ved kvalitative målinger så du har mulighed for selv at vurdere hvilken Magic Wand der passer dig og dit behov bedst.

{ 0 kommentarer… tilføj en nu }

Skriv en kommentar

Forrige indlæg:

Næste indlæg: